ekologickÁ likvidace VOZIDEL

Novelizace zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel povinnost provézt tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Nakládání s odpady upravuje zákon 185/2001 Sb. o odpadech.

 

 


                       NENECHTE SE PODVÉST!!!

Dejte si prosím pozor na to, jakou firmu pro ekologickou likvidaci Vašeho vozidla vyberete. V poslední době se objevují podvody, kdy ekologickou likvidaci nabízí firmy, které ke zpracování autovraků není oprávněná a nemá na tuto činnost povolení. Takové firmy Vám nevystaví doklad o likvidaci vozidla přímo na místě, ale pošlou Vám ho do několika dnů. Také se může stát, že vystaví majiteli neplatné, nebo dokonce falešné potvrzení, což majitel vozidla zjistí až ve chvíli, kdy přijde vůz odhlásit z evidence motorových vozidel.

Jako majitel máte povinnost vozidlo odevzdat pouze osobě nebo firmě oprávněné nakládat s autovraky podle §37b odst. 1 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jediným platným dokladem o ekologické likvidaci vozidla je "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků".

Potvrzení obsahuje unikátní kód - Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) - jedinečné číslo generované informačním systémem Ministerstva životního prostředí pro sledování toku autovraků (MA ISOH). Zda byl vůz skutečně ekologicky zlikvidován si můžete ověřit on-line, přímo v systému na základě IČPS, registrační značky vozidla nebo identifikačního čísla vozidla (VIN).

Oprávnění k převzetí autovraku do naší provozovny lze ověřit na stránkách MŽP-MA ISOH (podle IČ: 76423395)  autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight?ralightGrid-searchParamsStore=0dgiv

K vyřazení vozidla z evidence vozidel je potřeba:

- doklad totožnosti - platný občanský průkaz, pas nebo jiný nahrazující doklad

- velký technický průkaz

- malý technický průkaz (ORV)

- potvrzení o ekologické likvidaci - protokol, který získáte na základě ekologické likvidace Vašeho vozidla přímo od nás                                                                

 - 2x registrační značka (SPZ)

- vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

- plná moc v případě, že nejste majitelem vozidla, plná moc je ke stažení plnÁ_moc-lv-fyz_os.doc  

 

 

 

Kontakt

Ekologická likvidace vozidel - Iva Suchomelová

likvidacevozidel.mk@seznam.cz

Pod Hradbami 176
(areál Kuwopa Industrial Park)
Moravský Krumlov
67201

+420 608 402 185
+420 792 244 295

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode